master's thesis
MARKETING STRATEGIJA RAZVOJA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE PARK-ŠUMOM MARJAN

Antonela Čmrlec (2017)
University of Split
Faculty of economics Split