master's thesis
Utjecaj krize na financiranje lokalne samouprave – Krizni proračun Grada Splita 2010.-2015.

Tina Siriščević (2017)
University of Split
Faculty of economics Split