undergraduate thesis
PREUZIMANJE KOMPANIJA PUTEM BURZI VRIJEDNOSNICA I OBRANE OD NEPRIJATELJSKOG PREUZIMANJA

Josipa Ban (2017)
University of Split
Faculty of economics Split