master's thesis
PRIMJENJA ETIČKIH NAČELA U OBITELJSKOM SMJEŠTAJU OTOKA HVARA

Sanja Galiot (2017)
University of Split
Faculty of economics Split