master's thesis
ZNAČAJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA U KREIRANJU INTEGRALNOG PROIZVODA DESTINACIJE

Antea Marinović (2017)
University of Split
Faculty of economics Split