undergraduate thesis
Uvođenje novog proizvoda na tržište i distribucija na primjeru "navijačke fotelje"

Martino Mikelić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split