master's thesis
Novine u porezu na dodanu vrijednost nakon ulaska u Europsku uniju

Tom Paljuca (2017)
University of Split
Faculty of economics Split