undergraduate thesis
POTENCIJALI RAZVOJA "FILMSKOG TURIZMA" U REPUBLICI HRVATSKOJ, KAO SEGMENTA KREATIVNIH INDUSTRIJA

Arta Statovci (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Metadata
TitlePOTENCIJALI RAZVOJA "FILMSKOG TURIZMA" U REPUBLICI HRVATSKOJ, KAO SEGMENTA KREATIVNIH INDUSTRIJA : završni rad
AuthorArta Statovci
Mentor(s)Lidija Petrić (thesis advisor)
Abstract
Filmska industrija značajan je segment kreativnih industrija koje dobivaju sve veći značaj u globalnoj ekonomiji. Rad se stoga bavi analiziranjem te naglašavanjem potencijala u sferi filmske industrije u ulozi razvoja “filmskog turizma” Republike Hrvatske kako na strani ponude tako i na strani potražnje. Naime destinacije bilo da su to države, regije ili gradovi na izrazito konkurentnom tržištu pokušavaju različitim metodama privući međunarodnu pozornost turista, investitora, kupaca te ostalih dionika na turističkom tržištu. Mnoge države koristeći moć filma nastoje upravljati vlastitim identitetom i imidžem, iskoristiti marketinške benefite istoga. U radu se navode pozitivni primjeri država koje su iskoristile čari filma, isto tako i njihovi načini te metode kojim su stekle svjetsku popularnost, odnosno jačale ili pak mijenjale uvriježene stereotipe ili predodžbe, međutim i negativni primjeri država koji nisu adekvatno upravljali filmskim tokovima te se nisu prilagođavali trendovima što je izazvalo veoma teške posljedice za destinaciju. Uzimajući u obzir vanjske globalne trendove na tržištu filmske industrije, u radu je istražena privlačna snagu Republike Hrvatske kao destinacije filmskog “turizma”, te interne potencijale i dispozicije za njezin održivi razvoj i buduću konkurentnost.
Keywordsfilm destination potentials tourism promotion.
GranterSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeTourism
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-06
Parallel abstract (English)
Film industry is important segment of creative industries which emerged as key contributor in global economy. Therefore, in this paper is analyzed and emphasized the potential in field of film industry in Republic of Croatia, both on the supply side and the demand side in order to develop film-induced tourism. In extremely competitive environment, film-induced tourism has become an innovative way to promote a destination and strong factor influencing tourist decision-making process. Tourists today are more experienced and informed, hence they are looking for unique experiences. Thus, this paper outlines the correlation between the power of film as a motivational and image-making tool and the attractiveness of tourism destinations. Also, the paper includes positive examples of countries that have used benefits of film, as well as their initiatives and methods which have resulted in worldwide popularity. However, on the other hand, the paper also includes negative examples of countries which did not adequately managed film flows and did not adopt trends, causing very serious consequences for the destination. Taking into consideration external global market trends of the film industry, the paper explores the attractive force of Croatia as a film destination, and internal resources and disposition for its sustainable development and future competitiveness.
Parallel keywords (Croatian)film destinacija potencijali turizam promocija.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:836744
CommitterIvana Gizdić