master's thesis
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE KAO PRETPOSTAVKA KONKURENTSKE PREDNOSTI SPLITSKE BANKE d.d.

Anita Begonja (2016)
University of Split
Faculty of economics Split