master's thesis
Upravljanje ljudskim resursima uz osvrt na motiviranost zaposlenika u poduzeću Globalna hrana d.o.o.

Josipa Porobija (2017)
University of Split
Faculty of economics Split