master's thesis
Utjecaj rodne strukture menadžmenta političkih stranaka na financijske performanse

Marija Ivica (2017)
University of Split
Faculty of economics Split