master's thesis
OBILJEŽJA FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE I SURADNJA S EKSTERNIM REVIZORIMA

Antonela Pehar (2017)
University of Split
Faculty of economics Split