master's thesis
UTJECAJ NEETIČNIH PRAKSI OGLAŠAVANJA NA STAVOVE I PONAŠANJE POTROŠAČA

Antonia Gudić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split