master's thesis
Utjecaj gerila marketinga u ugostiteljstvu na ponašanje potrošača

Natalija Ćurčin (2017)
University of Split
Faculty of economics Split