master's thesis
Utjecaj društveno odgovornog poslovanja na konkurentsku prednost banke

Josipa Parčina (2017)
University of Split
Faculty of economics Split