undergraduate thesis
KREDITNE REJTING AGENCIJE I NJIHOV ZNAČAJ NA GOSPODARSTVA RAZVIJENIH ZEMALJA

Josip Ćorić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split