professional thesis
Utjecaj društveno odgovornog poslovanja na efikasnost korištenja proračunskih sredstava jedinica regionalne samouprave

Ines Gracin (2017)
University of Split
Faculty of economics Split