professional thesis
Utjecaj organizacijske kulture međunarodnog poduzeća na izbor strategije u kriznim uvjetima

Petra Vučica (2017)
University of Split
Faculty of economics Split