doctoral thesis
Međuovisnost upravljanja markom i održivost razvoja prekogranične turističke destinacije

Silvija Vitner Marković (2017)
University of Split
Faculty of economics Split