master's thesis
KRUZING TURIZAM U FUNKCIJI ODRŽIVOG TURISTIČKOG RAZVOJA GRADA SPLITA

Tamara Matković Dražica (2018)
University of Split
Faculty of economics Split