master's thesis
Primjena metode ciljanih troškova u metaloprerađivačkoj proizvodnji

Snježana Bliznac (2015)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitlePrimjena metode ciljanih troškova u metaloprerađivačkoj proizvodnji : diplomski rad
AuthorSnježana Bliznac
Mentor(s)Andrijana Rogošić (thesis advisor)
Abstract
Upravljanje troškovima je složen proces koji zahtijeva primjenu suvremenih metoda upravljanja troškovima obzirom da su tradicionalne metode neadekvatne za današnje turbulentno tržište. Danas poduzećima stoje na raspolaganju razne metode upravljanja troškovima. Da bi poduzeće što bolje upravljalo svojim troškovima i implementiralo jednu od metoda nužne je da poznaje postojeću strukturu svojih troškova. Ovaj rad je posvećen metodi ciljanih troškova koja se nameće kao rješenje upravljanju troškovima tijekom faze dizajniranja i oblikovanja proizvoda, jer su u toj fazi svi troškovi već zaključani, pa je teže njima upravljati u kasnijim fazama životnog ciklusa proizvoda. Metoda veliku važnost daje analizi tržišta, kupaca, konkurencije, te na temelju dobivenih povratnih informacija oblikuje odgovarajuću cijenu. U kombinaciji sa drugim metodama i tehnikama kao što je Kaizen metoda, vrijednosni inženjering, analizi obrnutog inženjerstva i dr., omogućuje maksimalizaciju kvalitetnih učinaka uz minimalizaciju ukupnih troškova proizvoda. Osnovni zadatak u radu je izvršiti implementaciju metode ciljanih troškova u metaloprerađivačkom poduzeću, te utvrditi proces uvođenja metode.
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Accounting
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEconomics
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-08
Parallel abstract (English)
Cost management is a complex process that requires the application of modern cost management methods, since the traditional methods are inadequate for today's turbulent market. Today there are various methods of cost management that are available to companies. To make the company better at managing its costs and implementing one of the methods it is necessary to recognize the existing cost structure. This paper is dedicated to Target costing method that arises as a solution of cost management during the design phase of product, because at that stage all costs are already locked in, and it is more difficult to manage them in the later stages of the product life cycle. The method gives big importance to the analysis of market, customers, competition, and on the basis of the feedback it forms an appropriate price. In combination with other methods and tools such as Kaizen method, Value Engineering, Reverse Engineering, etc., it allows the maximization of quality impacts by minimizing the total cost of the product. The main task of this paper is to implement „Target cost method“ in the metal processing company, and identify the implementing process.
Parallel keywords (Croatian)trošak upravljanje troškovima metoda ciljanih troškova metaloprerađivačka proizvodnja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:028077
CommitterIvana Gizdić