undergraduate thesis
SPECIFIĈNOSTI ANALIZE PODATAKA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA KOD UDRUGA NACIONALNIH MANJINA

Magdalena Kovač (2018)
University of Split
Faculty of economics Split