undergraduate thesis
Razvijenost interpersonalnih vještina na primjeru Plovput d.o.o.

Željko Sentić (2018)
University of Split
Faculty of economics Split