master's thesis
UTJECAJ PRIMJENE MARKETINGA TEMELJENOG NA SADRŽAJU NA KREIRANJE I PODIZANJE SVIJESTI POTROŠAČA O MARKI PIVA

Maja Duka (2018)
University of Split
Faculty of economics Split