master's thesis
KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA GRUPE

Mate Pivac (2018)
University of Split
Faculty of economics Split