undergraduate thesis
STANJE,TRENDOVI I MOGUĆNOSTI INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI

Ante Mihanović (2016)
University of Split
Faculty of economics Split