master's thesis
FINANCIJSKA ANALIZA POSLOVANJA ŠKOLSKIH USTANOVA NA TEMELJU POKAZATELJA

Jolanda Maleš (2016)
University of Split
Faculty of economics Split