master's thesis
Financijski izvještaji kao podloga za ocjenu uspješnosti poslovanja - primjer poduzeća X

Vini Proso (2016)
University of Split
Faculty of economics Split