master's thesis
MARKETINŠKO UPRAVLJANJE PONUDOM RURALNOG TURIZMA DALMATINSKE ZAGORE U CILJU POVEĆANJA TURISTIĈKE POSJETE

Kristina Gverić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split