master's thesis
Utjecaj regulatornih mehanizama nadzora pranja novca i financiranja terorizma na promjenu strukture globalnog bankarskog sustava

Katarina Pašalić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split