master's thesis
IZBOR RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I PROCJENA U PODUZEĆU KOJE PRUŽA LUČKE USLUGE

Antonio Budalić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split