master's thesis
MEĐUOVISNOST STILOVA VODSTVA MENADŽERA I MOTIVACIJE DJELATNIKA U VISOKOKATEGORIZIRANIM HOTELIMA GRADA SPLITA

Kristina Plepel (2016)
University of Split
Faculty of economics Split