undergraduate thesis
PRISTUP KUPCU I PREZENTACIJA PROIZVODA NA POSLOVNOM TRŽIŠTU

Maja Golemac (2016)
University of Split
Faculty of economics Split