undergraduate thesis
AKTUALNI TEORIJSKI PRISTUPI U UPRAVLJANJU RAZVOJEM NOVOG PROIZVODA

Petra Odak (2016)
University of Split
Faculty of economics Split