master's thesis
EKONOMENTRIJSKI MODELI ZA PREDVIĐANJE RAZINE CIJENA I VOLATILNOSTI NAFTE

Vicko Perasović (2016)
University of Split
Faculty of economics Split