master's thesis
Značaj intermedijarnih deviznih režima u financijskoj krizi i razdoblju recesije

Josip Markota (2016)
University of Split
Faculty of economics Split