doctoral thesis
UTJECAJ DINAMIČKIH SPOSOBNOSTI I OBILJEŽJA INDUSTRIJE NA KONKURENTSKU PREDNOST I PERFORMANSE PODUZEĆA

Anita Talaja (2012)
University of Split
Faculty of economics Split