Radanović, Sanja: Upravljanje organizacijskim promjenama i organizacijska kultura u poduzeću Brodospas d.d.

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations