diplomski rad
ANALIZA PRIMITAKA I IZDATAKA I SPECIFIČNOSTI OPOREZIVANJA U USLUŽNIM DJELATNOSTIMA OBRTA NA PODRUČJU MAKARSKE RIVIJERE
Diplomski rad

Mario Ravlić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet