specijalistički diplomski stručni
IZVJEŠTAVANJE O ODRŽIVOSTI PREMA GRI G4 SMJERNICAMA
Završni rad

Antea Sinovčić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet