diplomski rad
KOMPARATIVNA ANALIZA ALATA ZA WEB ANALITIKU
Diplomski rad

Kristina Rašetina (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovKOMPARATIVNA ANALIZA ALATA ZA WEB ANALITIKU : Diplomski rad
AutorKristina Rašetina
Voditelj/MentorDaniela Garbin Prančević (mentor)
Sažetak rada
U suvremenom poslovanju web lokacije imaju sve veći značaj za poduzeća jer predstavljaju vaţan aspekt odnosa sa kupcima. Upotrebljivost i funkcionalnost web lokacija ne smije biti zanemarena ukoliko poduzeće ţeli uspješnu online komunikaciju i poslovanje.Upravo web analitika osigurava alate koji omogućujupraćenje i izvještavanje o korištenju web stranice od strane posjetitelja, te upotrebu tih informacija kako bi se optimizirala stranica u svrhu povećanja prodaje i lojalnosti klijenata. Odluka o odabiru alata za WA vrlo je kompleksna s obzirom na veliko i rastuće trţište softvera, te brojne kriterije o kojima je potrebno voditi računa. Za potrebe ovog rada provedena je analiza 20 alata za web analitiku na temelju teorijskih saznanja, a usporedba alata provedena je prema kriterijima funkcionalnosti, dok su ostali elementi odluke izolirani u ovom istraţivanju. U softveru Super Decisions razvijen jeAHP model za višekriterijsko odlučivanje sa definiranim kriterijima i podkriterijima usporedbe, koji je omogućio sistematizaciju teorijskih saznanja i pripremu scenarija odlučivanja. Primjenom koraka AHP metode izvršena je usporedba 19 alata o kojima je pronaĎeno dovoljno informacija, te je prihvaćena je hipoteza da postoje razlike u razini kvalitete funkcionalnosti alata za web analitiku.Istraţivanjem je utvrĎenoda alati imaju dostupne različite funkcionalnosti, te da iste funkcionalnosti koje posjeduju više ili manje variraju u kvaliteti. PonuĎači softvera nastoje se diferencirati ponudom što većeg broja različitih funkcionalnosti ili stavljaju naglasak na kvalitetunekih posebnih funkcionalnosti, kao što je primjerice detaljno praćenje korisničkog angaţmana na stranici u realnom vremenu. U rezultatima usporedbe, prva tri mjesta zauzeli su komercijalni alati AT Internet - Analytics Suite, Adobe Analytics i Webtrends Infinity sa vrlo malim razlikama u rezultatima, odnosnovrlo malimrazlikama u kvaliteti funkcionalnosti. Od besplatnih alata očekivano najbolje je rangiran alat Google Analytics.Ovisno o veličini poduzeća i modelu poslovanja postoje razne potrebe za analizom web sjedišta, zbog čega je vaţno odabir alata uskladiti sa potrebama poduzeća.
Ključne riječiWeb analitika alati za web analitiku Super Decisions AHP metoda.
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Poslovna informatika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2017-03
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
In modern business there is increasing significance of websites for companies becouse they represent an important aspect of costumer relations. Usability and functionality of the websites should not be ignored if comapny wants to establish a successful online communication and business. Web analytics provides tools that allow tracking and reporting on the usage of the website by visitors, and use of this information to optimize the site in order to increase sales and costumer loyalty. The decision on the selection of web analytics tool is very complex due to the large and growing market of software and a multiple criteria that need to be taken into account. For purposes of this study, an analysis of twenty tools for WA was conductedbased on theoretical knowledge and tools comparison was carried out according to the criteria of functionality, while other elements of desicion are isolated in this research. With use of Super Decisions software, AHP model for multiple criteria decision making was developed with defined criteria and sub-criteria of comparison, which allowed sistematization of theoretical knowledge and preparation of decision-making scenarios.Comparison of nineteen tools of which enough information was found is done by applying the steps of AHP method and hypothesis is accepted that there are differences in the quality of functionalities of tools for web analytics. The study found that tools for WA have different features available and that the same features they possess vary more or less in terms of quality. Software vendors seek to differentiate either through offering more different functionalities or by emphasizing the quality of specific functionalities, such as detailed tracking of user engagement on site in real time. In the results of comparison, first three places were taken by commercial tools: AT Inernet – Analytics Sute, Adobe Analytics and Webtrends Infinity with minor differences in the results, or in other words with very small differences in the quality of functionalities. Among free tools, as expected, best ranked tool is Google Analytics. Depending on the size of the company and business model, there are different needs for analysis of websites, which is why it’s important to align selection of tool with the needs of company
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Web analytics web analytics tools Super Decisions AHP method.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:667240
PohranioIvana Gizdić