specijalistički diplomski stručni
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PREHRAMBENE INDUSTRIJE
Diplomski rad

Katica Rašić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet