diplomski rad
POTRAŽNJA ZA NEŽIVOTNIM OSIGURANJIMA U ZEMLJAMA OECD-a
Diplomski rad

Ana Đuzel (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet