specijalistički diplomski stručni
ORGANIZACIJA POSLOVNIH PROCESA U PODUZEĆU PRISTAN D.O.O.
ZAVRŠNI SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI RAD

Marin Mršić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet