diplomski rad
VIŠEKRITERIJALNO ODLUČIVANJE I PROCJENA BONITETA HOTELA
Diplomski rad

Mirna Alilović (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet