specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA NA IZGLED FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA PODRAVKA D.D.
Završni rad

Daria Milat (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet