diplomski rad
PROCJENA SUSTAVNOG RIZIKA NA HRVATSKOG I TALIJANSKOM TRŽIŠTU KAPITALA PRIJE I POSLIJE FINANCIJSKE KRIZE
Diplomski rad

Matea Naranča (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet