diplomski rad
STATISTIČKA ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA „Hrvatska elektroprivreda d.d.“
DIplomski rad

Karla Šundov (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet