specijalistički diplomski stručni
UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI NA PRIMJERU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ALLIANZ OSIGURANJE D.D.
Završni rad

Franka Todorić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet