specijalistički diplomski stručni
STRATEŠKO ODLUČIVANJE O CIJENAMA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA
Završni rad

Andrea Helbet (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet